Nowy wpis z serii „Gramatyka Niemieckiego Języka” 😉 Do budowy zdań w języku niemieckim niezbędna jest znajomość niemieckich czasowników. Poznaliście już odmianę czasownika posiłkowego „sein”. Dzisiaj przyszedł czas, aby dowiedzieć…