szczescie
Na Luzie, Niemiecki w muzyce,

Szczęście…

Witam Was serdecznie kolejną propozycją muzyczną. Dzisiaj przygotowałam utwór duetu – BERGE o nieco filozoficznym tytule “Glück”. Czym jest szczęście? Każdy z nas zdefiniowałby je nieco inaczej.  A co na ten temat mają do powiedzenia nasi niemieccy artyści? Przekonajcie się sami.

Zapraszamy  😀 

Glück

Glück…Glück ist wie das Wasser
Szczęście … Szczęście jest jak woda

Es durchströmt und es durchfließt die ganze Welt
Płynie i przepływa cały świat

Und Glück…
I szczęście …
Glück ist wie die Erde
Szczęście jest jak ziemia
die alles was wir sind zusammenhält
Która łączy wszystko czym jesteśmy
Glück ist wie der Wind (yeah) und Glück ist die Freiheit
Szczęście jest jak wiatr (yeah) i szczęście jest wolnością
Einfach so zu sein, wie wir wirklich sind.
Być po prostu takimi, jacy rzeczywiście jesteśmy.
Glück ist unser fünftes Element
Szczęście jest naszym piątym elementem
Und Glück beginnt im richtigen Moment
I szczęście rozpoczyna się we właściwym momencie
Egal was wir tun
Obojętnie co robimy
Und was immer auch passiert
I co się też wydarza
Wir finden unser Glück im jetzt und hier (hmm hmm)
Znajdziemy nasze szczęście tu i teraz
Vielleicht wär’s mal gut
Może byłoby dobrze
sich einfach glücklich zu schätzen
uważać się za szczęśliwego
Denn was am Ende bleibt ist das Glück, das uns vereint
Bo to co na końcu zostaje jest szczęściem, które nas łączy

 

Glück ist unser fünftes Element
Szczęście jest naszym piątym elementem

Und Glück beginnt im richtigen Moment
I szczęście rozpoczyna się we właściwym momencie

Glück ist unser fünftes Element
Szczęście jest naszym piątym elementem

Und wichtig ist nur, dass wir glücklich sind
I ważne jest tylko, że jesteśmy szczęśliwi
Glück ist das woraus wir sind
Szczęście jest tym, z czego jesteśmy
Glück fließt, Glück steht niemals still
Szczęście płynie, szczęście nie stoi nigdy nieruchomo
Glück ist jetzt und hier und überall
Szczęście jest tu i teraz i wszędzie
Und Glück ist, das was sich vermehrt
I szczęście jest tym, co się pomnaża
Und Glück ist, Freiheit und noch mehr
I szczęście jest wolnością i jeszcze więcej
Glück ist alles was du in dir trägst
Szczęście jest wszystkim co w sobie nosisz
Glück ist unser fünftes Element
Szczęście jest naszym piątym elementem

Und Glück beginnt im richtigen Moment
I szczęście rozpoczyna się we właściwym momencie

Glück ist unser fünftes Element
Szczęście jest naszym piątym elementem

Und wichtig ist nur, dass wir glücklich sind
I ważne jest tylko, że jesteśmy szczęśliwi

Zainspiruj się niemieckim!

Comments (1)

  1. Patrycja
    19 listopada, 2017 at 17:43

    Bardzo przyjemna piosenka. 🙂

Zostaw komentarz: