czasowniki posiłkowe
Gramatyka Niemieckiego Języka, Nauka,

Czasowniki Posiłkowe

Co prawda nie będziemy dzisiaj rozmawiać o posiłkach, ale z pewnością temat równie ważny jeżeli chodzi o naukę języka niemieckiego 🙂 Czym są te czasowniki posiłkowe? I po co właściwie ich potrzebujemy?

Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszam Was na kolejny wpis z serii Gramatyka Niemieckiego Języka.

 

 

Lektion 16

Thema: Hilfsverben

Czasowniki posiłkowe.

Jak już wspomniałam na początku, nazwa może być nieco myląca. Oczywiście tylko wtedy, gdy spojrzymy na nią z punktu czysto konsumpcyjnego. Czasowniki posiłkowe bowiem będą miały tutaj za zadanie “posiłkować”, czyli “pomagać”, “wspierać”. A w czym?

No właśnie. Czasowniki posiłkowe haben, sein i werden będą występować jako elementy pomocnicze przy tworzeniu…

Ale zacznijmy od początku.

Czasownik haben oznacza mieć i używamy go w zdaniach jako zwykłe orzeczenie. Żeby nie było żadnych wątpliwości spójrzmy na jego odmianę i przykłady użycia w zdaniach.

 

ich habe – [ja] mam wir haben – [my] mamy
du hast – [ty] masz ihr habt – [wy] macie
er hat – on ma
sie hat – ona ma
es hat – ono ma
sie haben – oni/one mają
Sie haben – Pan ma/Pani ma/ Państwo mają

 

Zwróćcie uwagę na formę du hast (a nie du habst ) oraz er hat/sie hat/es hat (a nie er habt/sie habt/ es habt).

Przykładowe zdania:
Ich habe Zeit. (Mam czas.)
Du hast eine Katze. (Masz kota.)
Er hat ein Buch. (On ma książkę.)
Sie hat viele Fragen. (Ona ma wiele pytań.)
Wir haben Glück. (Mamy szczęście.)
Ihr habt Pech. (Macie pecha.)
Sie  haben ein neues Auto. (Oni mają nowy samochód.)


Czasownik sein oznacza być i również występuję w zdaniu jako zwykłe orzeczenie. Jeśli chcecie bliżej się mu przyjrzeć, zajrzycie do wpisu – Odmiana sein.


No i wreszcie czasownik werden, który oznacza stać się, zostać (kimś, czymś) podobnie jak haben i sein, także może występować w zdaniu samodzielnie.

ich werde – [ja] będę, stanę się, zostanę wir werden – …
du wirst – … ihr werdet – …
er wird – …
sie wird – …
es wird – …
sie werden – …
Sie werden – …

 

Przykładowe zdania:

Ich werde bald 13. (Wkrótce skończę 13 lat.)
Du wirst krank. (Będziesz chory.)
Es wird kalt. (Robi się zimno.)

A teraz wróćmy do sedna. 

Te trzy czasowniki określamy jako posiłkowe, ponieważ występują (właściwie współwystępują) przy tworzeniu…

haben i sein

 – czasów przeszłych złożonych (Perfekt i Plusquamperfekt) oraz trybu przypuszczającego (Konjunktiv)

werden

 – czasów przyszłych (Futur I i Futur II) oraz form strony biernej (Passiv), a także trybu warunkowego (Konditional)

Chcecie dowiedzieć się więcej na ten i podobne tematy?

Śledźcie nasz blog niemiecka-inspiracja.pl.

Zapewniamy mnóstwo informacji, inspiracji i przyjemnych wrażeń przy nauce  języka niemieckiego.

Tschüs 

 

Zainspiruj się niemieckim!

Comments (1)

  1. Ewa Stoklosa-Miksa
    17 czerwca, 2020 at 10:06

    Bardzo przydatne jestem zadowolona ze zostałam przyjęta do tej grupy miłego dnia życzę

Zostaw komentarz: